Na lokaciji enote Slivnica, Polanska cesta 6 v Slivnici, obnavljamo fasado.

Sredstva za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del smo prejeli s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in

šport .