Na lokaciji stanovanjske skupine 5 v ulici Saše Deva 21 v Mariboru obnavljamo ostrešje s kritino.

Sredstva za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del smo prejeli s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport .      

Projekt je bil uspešno zaključen 27.5.2022.