S sklepom Vlade RS št. 41013-12/2019/3 z dne 2.4.2019 je bil v veljavni »Načrt razvojnih programov 2019–2022«  uvrščen projekt 3330-19-0014  »Hortikulturni center – Plastenjak Mladinskega doma Maribor«.

S sklepom Ministrstva za finance št. 4102-5/2021/143, z dne 19. 2. 2021 je bil projekt uvrščen v veljavni NRP 2021-2024 in z obvestilom Ministrstva za finance z dne 19. 1. 2022 uvrščen v veljavni NRP 2022-2025.

Strokovni center Mladinski dom Maribor  kot naročnik in investitor izvaja investicijo in je sklenil vse pogodbe za nakup in montažo ter opremo rastlinjaka, izvajanje gradbenega nadzora, izvajanje koordinatorja varnosti in zdravja pri delu, izvajanje tehničnega svetovanja ter vse morebitne ostale aktivnosti, potrebne za izvedbo projekta.