Zavod RS za šolstvo je izdal VZGOJNI PROGRAM za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in IZVEDBENA PRIPOROČILA za izvajanje vzgojnega programa.

Vzgojni program s priporočili je dosegljiv na povezavi:

ZRSŠ_Vzgojni_program_VIZ_s_priporočili (2022)