Spoštovani !

Obveščamo vas, da Mladinski dom Maribor v času izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 do nadaljnega ostaja odprt. V času trajanja ukrepov v prostore Mladinskega doma Maribor nepooblaščene osebe nimajo vstopa zaradi zagotavljanja varnosti otrok, mladostnikov in zaposlenih.

Ker se razmere in ukrepi za zajezitev virusa  hitro spreminjajo, vam svetujemo, da se redno seznanjate in upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na naslednji povezavi:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

NIJZ je ključna nacionalna točka, ki izvaja stalne ocene tveganj za javno zdravje v Sloveniji na osnovi epidemioloških podatkov v svetu in doma. NIJZ pripravlja redna obvestila in priporočila o tveganjih za javno zdravje in zagotavlja stalno dosegljivost.

Na osnovi poziva ministrstva za šolstvo, je vodstvo Mladinskega doma Maribor pripravilo “Načrt dela Mladinskega doma Maribor v času okužb z nevarnimi nalezljivimi boleznimi”.

PREPREČEVANJE OKUŽBE S KORONAVIRUSOM

V Mladinskem domu Maribor spremljamo razmere v zvezi s koronavirusom (SARS CoV-2) in ravnamo s priporočili NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zaposlene, otroke in mladostnike seznanjamo  s preventivnimi ukrepi za preprečevanje okužbe z virusom SARS CoV-2. O morebitnih ukrepih oz. nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Predlagamo, da tudi v domačem okolju sledite priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje:
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivihbolezni/koronavirus/

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivihbolezni/koronavirus/preprecevanje-okuzbe/

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

https://www.nijz.si/sl/miti-in-resnice-o-koronavirusu-covid-19

Pri preprečevanju okužbe s koronavirusom  je po priporočilih NIJZ, tako kot pri vseh nalezljivih boleznih, ki
povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe, in sicer:

Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za
   roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%.
• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje
   veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Morebitne spremembe ali nove informacije glede okužbe bodo objavljene na spletni strani oziroma bodo ustrezne institucije in posamezniki o tem obveščeni.

Praktična navodila za ustrezno ravnanje:

Letak covid-19

Navodila – higiena kašlja

Navodila – higiena-rok

Navodila –  šole-vrtci