Mladostniki Mladinskega doma Maribor so bili povabljeni v okviru Youth exchange 2017 v mednarodni kamp »The next step«, ki je bil v času od 14.08. do 21.08. 2017 v domu CŠOD Rak v Rakovem Škocjanu pri Cerknici.

Organizator dejavnosti-kampa je bil Centar GRiG v partnerstvu s Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd. Kamp je bil finančno in supervizijsko podprt s strani nizozemske organizacije »KINDERPERSPEKTIVEF«, ki je bil so-autor programa za mlade v tem kampu. V kampu so bili poleg naših šestih mladostnikov še mladostniki iz Beograda in Sarajeva. Skupaj nas je bilo 18 mladostnikov, 4 vzgojitelji in supervizorka iz Nizozemske.

Program je bil namenjen predvsem mladostnikom, ki se pripravljajo na odhod iz domov, zavodov na samostojno pot v življenje. V okviru tega so bile delavnice, na katerih so mladi spregovorili o svojih izkušnjah pred prihodom v domove, v času bivanja in na koncu kaj želijo in pričakujejo od sebe v prihodnosti. Mladi so spoznavali preko medsebojnih predstavitev države iz katerih prihajajo (zgodovina, geografija, športniki, pevci, kultura, kulinarika….). Ker je program potekal v angleškem jeziku, s prevodom v nacionalne jezike, so mladi veliko pridobili tudi na jezikovnem področju.

Poleg bogatih izkušenj za nadaljnjo pot v življenju so mladostniki dobili tudi certifikat za uspešno opravljen program, ki tako v Srbiji kot na Nizozemskem velja kot dobra referenca pri iskanju zaposlitve kakor pri vseh ostalih vključevanjih mladih v vsakdanje družbeno življenje na različnih področjih.

Ivan Kramperšek, vzgojitelj – spremljevalec mladostnikov na kampu