Življenje na Španovi kmetiji soustvarjamo naslednji člani: šest mladostnikov in mladostnic, pet vzgojiteljev, učiteljica praktičnega pouka ter naše živali – koze, kokoši, zajci, raca ter dva mačka.

Posebnost naše skupine je ta, da se mladostniki šolajo pod posebnimi pogoji, ki so povsem prilagojeni njihovim zmožnostim in potrebam. Na podlagi njihovih močnih točk in interesov jih usmerjamo k posebej za njih prilagojeni obliki šolanja, kar jim kasneje omogoča boljši in hitrejši vstop na trg dela in lažjo zaposljivost. Kot specializirana enota Strokovnega centra Mladinski dom Maribor stremimo k individualiziranemu delu z mladostniki, kar pomeni, da jih poskušamo skozi njihova močna področja in interese usmerjati k iskanju posebej za njih prilagojene oblike šolanja ali tudi zaposlitve.

Mladostniki in vzgojitelji sooblikujemo življenje v skupini. Samostojno skrbimo za hišo in njeno okolico, za čistočo prostorov, sami peremo perilo, si samostojno pripravljamo vse dnevne obroke in ozimnico, pečemo kruh in pecivo, skrbimo za živali, poleg tega pa ne pozabimo na šolske obveznosti.

Tedensko izpeljemo kakšen pogovorni, glasbeni večer, večer družabnih iger, dvakrat tedensko se rekreiramo v telovadnici v Puconcih, sprehajamo pse v zavetišču Mala hiša v Lukačevcih. Posebno pozornost namenimo našim rojstnim dnem in večjim praznikom. Za dobro fizično pripravljenost skrbimo z vsakodnevnimi jutranjimi sprehodi, kolesarjenjem in obiski telovadnice,  svoje talente pilimo ob likovnem ustvarjanju, ko je le priložnost pa se za vikende odpravimo kam na izlet. Preko različnih aktivnosti želimo mladostnikom predstaviti raznoliko, kreativno in osmišljeno preživljanje prostega časa.

Z namenom čim boljšega mreženja, izmenjave znanj in izkušenj se povezujemo in sodelujemo z lokalno skupnostjo. Na šolskem področju je naše sodelovanje vezano predvsem na biotehniške in gostinske šole v Podravju in Pomurju.

Posebnost bivanja v naši skupini je tudi spoznavanje in spremljanje narave ter njenih plodov skozi vse letne čase, obdelovanje zemlje, pridelava in predelava pridelkov rastlinskega ter živalskega izvora (peka kruha, predelava sadja in zelenjave, izdelava testenin in rezancev).

Ker poskušamo v čim večji meri delovati samooskrbno, smo samostojno izdelali visoke in gomilaste grede ter zelenjavni vrt.

Umestitev v kmečko ruralno okolje ter naš način življenja in dela nas delata edinstvene znotraj Mladinskega doma Maribor. Naše glavno izhodišče ter vodilo pri delu z mladostniki je učenje za življenje. Gre za pridobitev in ohranjanje vrednot tradicionalnega načina življenja, samooskrbno naravnanost, hkrati pa tudi iskanje smisla, motivacije in krepitev osebnostne rasti mladostnika.

 

Kje se nahajamo