Mladinski dom Maribor sodeluje z Rotary klubom Maribor od leta 2003, ko smo podpisali z njimi prvo pogodbo o brezplačni rabi stanovanj. Druga je podpisana leta 2006 s pričetkom uporabe leta 2007.

V Mladinskem stanovanju v stanovanjski stavbi na Ul. heroja Jevtiča 2 v Mariboru imamo nastanjenena dva mladostnika, v poslovni zgradbi na naslovu Slovenski trg 4 a v Selnici ob Dravi pa dve mladostnici. Uporabniki stanovanj se skladno z načrtom dela in nameščanja mladostnikov izmenjujejo, vsem pa je v programu bivanja zaveden hišni red in pravila bivanja v njem.

Z Rotary klubom Maribor zelo dobro sodelujemo in vsako leto organiziramo srečanje, na katerem opravimo razgovor o življenju in delu v mladinskih stanovanjih, kakor tudi o organizaciji in skrbi za obe stanovanji.