Strokovni tim sestavlja 6 članov, ki jih imenuje ravnateljica. V šolskem letu 2022/2023 so to Darja Hrup, ravnateljica, Vesna Robar, svetovalna delavka, Klavdija Janžekovič, vzgojiteljica, Jure Marušič, vzgojitelj, Maja Povoden, vzgojiteljica in Sonja Tanasić, vzgojiteljica.

Strokovni tim obravnava vse prispele vloge za sprejem v Strokovni center Mladinski dom Maribor, z namenom zagotovitve najustreznejše namestitve otroka v eno od skupin. Pri tem upoštevamo potrebe in posebnosti otrok ter strukturo in dinamiko skupine. V ta namen sodelujemo z vodji skupin,  Centri za socialno delo, Okrožnimi sodišči, mobilnim timom SC MD Mb in poldnevnim programom SC MD Mb in drugimi službami, kjer so otroci obravnavani. Vodimo evidenco sprejemov, odpustov in prostih mest.

S svojim delovanjem želimo prispevati k strokovnosti in človeškosti obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.