Strokovni tim sestavlja 5 članov, ki jih imenuje ravnatelj. V šolskem letu 2021/2022 so to Darja Hrup, ravnateljica, Hermina Knuplež, svetovalna delavka, Darja Klasinc, vzgojiteljica, Klavdija Janžekovič, vzgojiteljica in Maja Povoden, vzgojiteljica.

Strokovni tim obravnava vse prispele vloge za sprejem v Strokovni center Mladinski dom Maribor, z namenom zagotovitve najustreznejše namestitve otroka v eno od skupin. Pri tem upoštevamo potrebe in posebnosti otrok ter strukturo in dinamiko skupine. V ta namen sodelujemo z vodji skupin,  Centri za socialno delo, Okrožnimi sodišči, mobilnim timom SC MD Mb in poldnevnim programom SCMD Mb in drugimi službami, kjer so otroci obravnavani. Vodimo evidenco sprejemov, odpustov in prostih mest.

S svojim delovanjem želimo prispevati k strokovnosti in človeškosti obravnave otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami.