Med 30.9. in 4.10.2023 je potekal mednarodni seminar z naslovom: Teaching sustainability competences for hope, well-being and systematic understanding, v Jyvaskyli na Finskem. Seminarja se je iz SC Mladinski dom Maribor udeležil Milan Došen.

Namen seminarja je bil učenje metod in oblik dela iz tematike trajnosti in okoljske osveščenosti ter prenosa teh znanj v redno delo z otroki in mladostniki nameščenimi v SC Mladinski dom Maribor. Istočasno je bil namen širjenje mednarodne mreže kontaktov in pridobivanje partnerjev za sodelovanje v Erasmus+ projektih.

Seminar je potekal v obliki predavanj in tematskih delavnic na katerih so udeleženci aktivno prispevali in izmenjevali svoje poglede in izkušnje. Seminar je potekal v angleškem jeziku.

Izkušnje pridobljene na seminarju so neprecenljive, tudi za vpogled v lastne prakse ter samorefleksijo.

Za prijavo na seminar je bilo potrebno napisati motivacijsko pismo, argumentirati cilje zaradi katerih se prijavljaš na seminar.

Vse informacije so na: www.cmepius.si