V četrtek, 13. 2. 2020, smo se vzgojiteljice Maja Povoden, Laura Velkner, Katja Peteršič in Laura Kerčmar v Medgeneracijskem centru v Kranju udeležile strokovnega posveta z naslovom »Kje nas šola žuli«, ki je bil organiziran s strani Sekcije za institucionalno vzgojo, ki deluje znotraj Združenja za socialno pedagogiko. Strokovni delavci, ki smo zaposleni v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in stanovanjskih skupinah po vsej Sloveniji smo razmišljali tako o dobrih praksah, kakor tudi težavah, pomanjkljivostih, ki jih zaznavamo pri izobraževanju naših otrok in mladostnikov.

Prispevek pripravila:  Laura Kerčmar, vzgojiteljica na Španovi kmetiji